Angelska hiearhija

By | 26/08/2011

Angelska hierarhija je ustavrjena v smislu lastnega namena in naloge in ne hierarhije, kot jo dojemamo na Zemlji.

SERAFI in KERUBI

– opominjajo na slavo in brezpogojno ljubezen boga

ANGELSKA GOSPOSTVA-VRLINE, MOČI in OBLASTI

– zvršujejo božjo voljo po galaksijah

NADANGELI

– so neke vreste nadzorniki angelov, in imajo višje in mogočnejše moči. Poznamo sedem glavnih nadangelov sicer pa jih je veliko več

ANGELI VARUHI

– so bitja čiste ljubezni, ki prihajajo iz dimenzij svetlobe in ljubezni. Ti Angeli nas ščitijo in vodijo. Kos mo pripravleni, privlačimo tudi ostale angele-glede na namen.

Leave a Reply